Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering

Studie

Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering En studie av eierskapspotensialet over tid basert på bostøtteregisteret

NOVA videreutvikler sin modell for eierskapspotensial i dette prosjektet. Hovedformålet er å se på om husholdninger med lave inntekter, ikke bare har potensial, men også kan eie over tid. Modellen består av tre deler. I den første delen ser man på leietakere som mottok bostøtte i årene 2006-2009. Informasjon om inntekt, husholdningstype og husholdningssammensetning, sammenstilles med boligpriser i kommunen de bor. I andre del ser man på betjeningsevnen i forhold til boliglån. I tredje del introduseres et inntektssjokk for å se hvordan de takler uforutsette utgifter. Analysene viser at en ganske stor andel av de med eierskapspotensiale, også har eierskapspotensiale over tid – selv med både låneforpliktelser og inntektssjokk. Analysene viser også at andre finansieringsalternativer enn forbrukslån er å foretrekke for å få utnyttet eierskapspotensialet, eks startlån

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Forfatter

Kristin Aarland

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom