Last ned som PDF

22 sider

1.44 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonale bredbåndsplaner

Studie

Nasjonale bredbåndsplaner “International best practice”

Hva er “international best practice” mht. tiltak for offentlige myndigheter som ønsker å oppnå best mulig bredbåndsdekning både på kort sikt og lang sikt? Hvilke tiltak har vært gjennomført i land med de mest ambisiøse målene for bredbåndspolitikken, og hvilken effekt har ulike bredbåndstiltak hatt i de aktuelle landene? Disse spørsmålene har dannet utgangspunkt for dette notatet, som Nexia har utarbeidet for Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) i januar og februar 2011. Denne studien inneholder en kartlegging og analyse av ulike lands bredbåndspolitikk for å fremme utbyggingen av høykapasitetsnett, og fokuserer således ikke på politiske tiltak for å oppnå et mer kortsiktig mål om full bredbåndsdekning basert på “gårsdagens” kapasitetsmål.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Språk

norsk