Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Det overordnete målet med evalueringen har vært å vurdere om videreutdanning i psykisk helsearbeid, i rammeplanen, høgskolens fagplaner og studentenes ervervede kunnskaper etter utdanningen, ivaretar intensjonene i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det har vært lagt vekt på å evaluere på hvilken måte og i hvilken grad videreutdanningen ivaretar intensjonene om brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid, videre om nyere krav til innhold i tjenestene, jf. krav i veiledere m. v. blir ivaretatt i videreutdanningen.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Utgiver

Sosial- og helsedirektoratet

Utfører

SINTEF

Forfattere

Marian Ådnanes og Trond Harsvik

Språk

norsk (bokmål)