Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Sosial dumping og andre regelbrudd i tilknytning til offentlig sektor

Statusrapport

Sosial dumping og andre regelbrudd i tilknytning til offentlig sektor Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe 9. desember 2011

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd besluttet 1. mars 2011 å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak mot sosial dumping og andre regelbrudd knyttet til offentlig sektors kjøp av tjenester fra private virksomheter. Denne rapporten er sluttrapporten fra arbeidet.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Arbeidsliv