Last ned som PDF

14 sider

0.12 MB

Forsiden av dokumentet Leseferdighet på 2. Årstrinn våren 2007

Kartlegging

Leseferdighet på 2. Årstrinn våren 2007

Kartleggingsprøven i lesing for 2. klasse er laget med en primær målsetting om å kunne identifisere de svakeste leserne og lede dem inn i gode utviklingsspiraler. Som støtte for lærerens/skolenes arbeid med dette, ble det laget et idéhefte med råd om hvordan de kan skaffe til veie ytterligere informasjon om elevenes ferdighetsnivå på ulike områder, og om hva de kan gjøre for å støtte elevenes utvikling. Prøven gir nyttig informasjon om elevenes leseferdighetsnivå, men resultatene må nødvendigvis sammenholdes med andre observasjoner. Prøveresultatene gir i seg selv ingen svar, de skal snarere gi læreren/skolen grunnlag for å stille spørsmål om aktuelle elevers ferdighetsnivå; Hva er det som gjør at Martin og Ida skårer som de gjør, og hva kan vi eventuelt gjøre for å hjelpe dem? Sentrale ved utviklingen av prøven og all videre informasjon om den, er at kartlegging ikke må være et mål i seg selv. Hensikten er at resultatene fra prøven, sammen med annen informasjon om elevene og deres ferdighetsnivå, skal danne grunnlag for tidlig og målrettet hjelp (jf Stortingsmelding 16 (2006-2007).

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Universitetet i Stavanger

Forfattere

Liv Engen, Anne Charlotte Begnum, Thorstein Heyen og Ragnar Gees Solheim

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no