Last ned som PDF

80 sider

14.58 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av endringer i kjøpsavgiften for nye biler fra 2006-2011

Evaluering

Evaluering av endringer i kjøpsavgiften for nye biler fra 2006-2011

Kjøpsavgiften for nye personbiler ble lagt om i 2007 ved at miljø ble tillagt større vekt ved avgiftsutformingen. Etter omleggingen fra 2007 er det lagt stadig mer vekt på CO2-­‐utslipp og mindre vekt på motoreffekt i avgiften. De gjennomsnittlige CO2-­‐utslippene fra nybilparken viser et fall på 24 prosent fra 2006 til 2011. Vista Analyse har på oppdrag fra Finansdepartementet evaluert effekten av endringene i kjøpsavgiften for perioden 2006-­‐2011. Vi finner at avgiftsendringene forklarer mellom 50 og 60 prosent av de observerte utslippsreduksjonene i perioden. Gjennomsnittsavgiften for nye biler er i samme periode redusert med om lag 40 000 kroner. Dette har stimulert nybilsalget, og også bidratt til å påvirke sammensetningen av nybilparken.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

Vista Analyse AS

Forfattere

Ingeborg Rasmussen og Steinar Strøm

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-091-7

Virkemidler

skatt/avgift