Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag

Evaluering

Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag et system- og aktørperspektiv

At mange unge mennesker over lenger tid ikke er i utdanning eller i arbeid, utgjør en betydelig samfunnsutfordring. I tillegg til de personlige kostnadene for de unge, går arbeidslivet glipp av arbeidskraft og trygdeutgiftene blir høye. Frafallsratene fra videregående skole er høye og stabile, og det er viktig å få mer kunnskap om årsakssammenhengene. I denne rapporten skal vi svare på følgende problemstillinger: 1. Hva er status for ungdommer i fylket med sammensatte behov? 2. Hvilke aktører jobber med ungdommene og hvilke tilbud gir de? 3. Hvilke barrierer og kritiske overganger finnes? 4. Hvordan jobber NAV-kontorene i Sør-Trøndelag med ungdom? 5. Hva skal til for å skape bedre og mer effektive tjenester for ungdom i fylket?

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

SINTEF

Forfattere

Solveig Osborg Ose, Roland Mandal og Siri Mordal

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-14-05689-1