Last ned som PDF

76 sider

2.41 MB

Forsiden av dokumentet Analyse av endringer i norsk advokatregulering

Evaluering

Analyse av endringer i norsk advokatregulering

Rapport fra Copenhagen Economics på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Rapporten inneholder en analyse av endringer i norsk advokatregulering, og vurdering av de konkurransemessige effektene somfølge av endringer i (i) reguleringen av adgangen tilå yte juridiske tjenester og (ii) eierskapsreguleringenfor advokatforetak.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Copenhagen Economics

Forfattere

Henrik Ballebye Okholm, Henrik Rothe, Neil Gallagher, Malthe Faber Laursen og Hanne Syversen

Språk

norsk

Tema

lov, rett og beredskap

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

virkning/effekt