Last ned som PDF

60 sider

0.78 MB

Forsiden av dokumentet Arbeid først - ambisjon eller illusjon?

Evaluering

Arbeid først - ambisjon eller illusjon? NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet

Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan den arbeidsrettede brukeroppfølgingen foregår, og hva slags kompetanse NAV-medarbeidere trenger for å drive arbeidsrettet brukeroppfølging i samarbeid med arbeidslivet. Det er gjennomført intervju med NAV-veiledere og representanter for virksomheter i to kommuner i Oppland av ulik størrelse og med forskjellig arbeidsmarked. Denne studien gir for det første et innblikk i hvordan NAV-veilederne opplever at oppfølgingsarbeidet fungerer, og hva slags kompetanse NAVveilederne selv opplever at de har behov for i forhold til å kunne gi en bedre oppfølging av brukerne til arbeidslivet. For det andre beskriver studien hvordan representanter for noen virksomheter i de samme to kommunene vurderer samarbeidet med NAV vedrørende arbeidsoppfølging, og hvilke forventninger de har til NAV-veiledernes kompetanse og til et bedre samarbeid omkring brukerne. Dette forprosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

Høgskolen i Innlandet

Forfattere

Hanne Glemmestad, Line Kristiansen, Torild Schulstok og Liv Johanne Solheim

Språk

norsk (bokmål)