Last ned som PDF

133 sider

1.73 MB

Forsiden av dokumentet Ett år med arbeidslivsfaget

Evaluering

Ett år med arbeidslivsfaget læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn

Rapporten utgjør andre delrapport i prosjektet «Evaluering av forsøk med et nytt fag i ungdomstrinnet – Arbeidslivsfag». Målet med evalueringen er å få fram hvordan arbeidslivsfaget fungerer i praksis ved de 119 skolene som deltar i forsøket. Rapporten besvarer i hovedsak tre problemstillinger: 1) Hva som kjennetegner lærere og elever på arbeidslivsfaget – er de motivert for faget? 2) Hvordan faget er gjennomført og praktisert ute i skolene – er det et praktisk fag? 3) Hvordan elever og lærere vurderer at faget har fungert – har faget bidratt til at elever har lært noe?

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten og Ingrid Smette

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7894-409-7