Last ned som PDF

211 sider

1.14 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskapsløftet – tung bør å bære?

Evaluering

Kunnskapsløftet – tung bør å bære? Underveisanalyse av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å gjennomføre et prosjekt under evalueringen av reformen Kunnskapsløftet. Reformen iverksettes stegvis fra 2006. Evalueringen følger reformgjennomføringen. I denne andre rapporten fra delprosjektet I.2.6, Evaluering av Kunnskapsløftet – Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle, supplerer vi datamaterialet fra det nasjonale beslutnings- og forvaltningsnivået med et omfattende materiale fra underliggende nivåer og institusjoner. Vi belyser hvordan den nye styringsmodellens rolle- og ansvarsfordeling mellom nivåene fungerer i praksis, hva som karakteriserer læreres og skolelederes profesjonsforståelse, og noen sentrale elementer i skolenes opplæringspraksis. Spesielt rettes søkelyset mot skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter og vurdering som verktøy for kvalitetssikring og utvikling.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Universitetet i Oslo og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Jorunn Møller, Tine S. Prøitz og Petter Aasen

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788272186509

Tema

utdanning og forskning