Last ned som PDF

13 sider

0.37 MB

Forsiden av dokumentet Erfaringer og vurdering av eksamen 2011 og 2012

Evaluering

Erfaringer og vurdering av eksamen 2011 og 2012

Utdanningsdirektoratet har våren 2011 gjennomført sentralt gitt skriftlig eksamen for ca. 60 000 elever i grunnskolen, 1300 kandidater i grunnskoleopplæring for voksne og 160 000 elever og privatister i videregående opplæring Trykking, pakking og forsendelse av eksamensoppgaver og besvarelser forløp som normalt. Det var påmeldte kandidater i ca. 300 ulike eksamenskoder av totalt ca. 450 mulige. Det var laget eksamensoppgaver til alle koder.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no