Last ned som PDF

60 sider

15.02 MB

Forsiden av dokumentet Tungt møter mykt : Ulykker i by med tunge kjøretøy og myke trafikanter (PDF, 16 MB)

Studie

Tungt møter mykt : Ulykker i by med tunge kjøretøy og myke trafikanter (PDF, 16 MB)

En omfattende analyse av totalt 252 ulykker mellom syklende og tunge kjøretøy i perioden 2000-2014 i Norge, avdekket at 10% av denne typen ulykker hadde dødelig utgang. 35% av alle sykkelulykker med dødelig utgang i Norge skjer i møte med tunge kjøretøy. Dette er blant de høyeste i Europa. Intervjuer med lastebilsjåførene og syklister gjennomført i rapporten viser at det i begge gruppene er flere som mener at den andre gruppen tar seg for mye til rette på veien og at det lett oppstår farlige situasjoner. Syklistene mener at sykkelfeltene flere steder er for smale, og lastebilsjåførene sier at veien er for smal for de store kjøretøyene deres. Eventuelle forebyggende tiltak på kjøretøyene kan være sensorer, kamera og automatiserte stopp- funksjoner.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk