Last ned som PDF

266 sider

4.91 MB

Forsiden av dokumentet Den verdiskapende naturarven

Evaluering

Den verdiskapende naturarven midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet

Mangfoldet av prosjekter i Naturen som verdiskaper er stort. Prosjektene er forskjellige iforhold til tilkomstprosess, geografisk plassering, hvilke sider av naturarven det arbeides med og hvordan prosjektet er organisert og forankret. Dette har sin fordel, fordi man får belyst flere forhold enn om de var like, men det har også gjort sammenlikningene på tvers vanskelig. Det er temaene som det jobbes med,som binder prosjektene sammen. Alle skal bygge opp en organisasjon med en prosjektledelse, et styre og med planer og budsjetter, og det skal jobbes med målretta tiltak som bevarer naturarven, utvikler og formidler kunnskap og som bidrar til bærekraftig lokal nærings- og samfunnsutvikling og bred verdiskaping. I den sammenheng vil alle måtte jobbe med forankring, mobilisering, involvering, konflikthåndtering og institusjonalisering. Som viforstår, er det ikke lite prosjektene skal arbeide med.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Telemarksforskning

Forfattere

Per Ingvar Haukeland og Bent Aslak Brandtzæg

Språk

norsk (bokmål)