Last ned som PDF

140 sider

2.72 MB

Forsiden av dokumentet Benchmarking i staten

Forhåndsutredning

Benchmarking i staten Anbefaling av parametere, nøkkeltall og løsning

Staten ga Finansdepartementet (FIN) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i oppdrag å utrede en løsning for benchmarking av administrative kostnader i statlige virksomheter. Prosjektgruppen besto av FIN, KD, DFØ og Difi. Å sammenligne ressursinnsats er vanlig i andre sektorer, men er ikke benyttet mellom statlige virksomheter. Det er behov for å etablere muligheter for å sammenligne slike kostnader også i staten. Det fremgår av vårt prosjektoppdrag at vi skal utrede en løsning for benchmarking av administrative kostnader i statlige virksomheter. Herunder anbefale parametere og nøkkeltall, beskrive løsningskonsepter med en anbefaling om valg, forslå forvaltnings- samt publiseringsløsning. Avslutningsvis skal vi skissere en gjennomføringsplan for et eventuelt hovedprosjekt og om tid, foreslå relevante utvidelser av datagrunnlaget som kan iverksettes på et senere tidspunkt. I tillegg er prosjektet gitt flere føringer for arbeidet, blant annet å bruke eksisterende data som skal være gjenkjennelige for virksomhetene.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

Prosjektgruppe

Forfatter

Linda Løvaas mfl.

Språk

tysk

Tema

økonomi

Nøkkelord

Statlig økonomistyring