Last ned som PDF

83 sider

1.12 MB

Forsiden av dokumentet Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Statusrapport

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Juni 2018

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) ble oppnevnt i 1979. Utvalget blir nedsatt for tre år om gangen, og inneværende utvalgsperiode går ut ved årsskiftet 2020/2021. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2017.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

Teknisk beregningsutvalg og Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Forfatter

Lars-Erik Borge mfl.

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner økonomi