Last ned som PDF

63 sider

0.9 MB

Forsiden av dokumentet Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet

Evaluering

Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet

Helsedirektoratet ved Avdeling for rehabilitering og sjeldne funksjonshem­ninger hen­vendte seg til Kunnskapssenteret med spørsmål om å få utarbeidet en oversikt over kunnskap om effekt av habiliterings- og rehabiliteringspro­ses­ser. Hensikten med oversikten var å få kunnskap om effekten av (re)habilite­ring for brukere med behov for ulike tjenester med hensyn på sosial og sam­funnsmessig del­takelse. Formålet med denne rapporten var å besvare om det at brukeren deltar i sin rehabiliteringsprosess sammen med et tverrfaglig team bidrar til at brukeren blir mer aktiv sosialt og i samfunnet.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Utfører

Folkehelseinstituttet

Forfattere

Hilde H. Holte, Trine Ranheim og Signe Flottorp

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8121-307-4