Last ned som PDF

44 sider

1.76 MB

Forsiden av dokumentet Hvem skal ut?

Evaluering

Hvem skal ut? kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning

Notatet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd, og bygger på YS Arbeidslivsbarometer. Det er tredje gang det utarbeides en rapport som ser på kjennetegn ved de som tror de vil være utenfor arbeidslivet om fem år av andre grunner enn utdanning og alderspensjon. YS arbeidslivsbarometer er en årlig undersøkelse som beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv og ved hjelp av NAV Farve har spørreundersøkelsen blitt utvidet fra å omfatte 1000 til 3169 respondenter. Målet med notatet er å analysere og beskrive hva som kjennetegner de som i dag er innenfor arbeidslivet, men som tror det er svært eller ganske sannsynlig at de vil være utenfor om fem år av andre grunner enn alderspensjon eller utdanning.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Niri Talberg og Ida Drange

Språk

norsk (bokmål)