Last ned som PDF

47 sider

0.82 MB

Forsiden av dokumentet Hva er god Arbeid med bistand?

Evaluering

Hva er god Arbeid med bistand? forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid

Undersøkelsen er av eksplorerende og hypotesegenererende art og har som mål å øke kunnskapen om hvorfor tiltaksarrangører av arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand oppnår svært ulike formidlingsresultater. Ved hjelp av en sammenligning av tiltaksarrangører med høy og lav formidling til ordinært arbeid for deltakerne, identifiseres faktorer ved tiltaksgjennomføringen som kan forklare de observerte forskjellene, og som vil kunne testes empirisk i en eventuell senere undersøkelse. Analysen bygger på semi-strukturerte intervjuer med NAV-veiledere, AB-tilretteleggere og deltakere i AB-tiltaket. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik

Språk

norsk (bokmål)