Last ned som PDF

63 sider

2.4 MB

Forsiden av dokumentet Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for Orkdalsregionen

KVU/KS1/KS2

Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for Orkdalsregionen

EY, i samarbeid med WSP Norge, WSP Sverige og SINTEF, (heretter EKS) har gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for Orkdalsregionen på vegne av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Overordnet mener EKS at konseptvalgutredningen som er utarbeidet av Statens vegvesen i store trekk følger kravene som stilles i Statens prosjektmodell. EKS har en vesentlig innvending til metodikken for rangering av konsepter, og kommer derfor til en annen anbefaling på konseptvalg enn det som følger av KVU. KVU anbefaler N-konseptet (utvidelse og utbedring av E39 i dagens trasé), og avgjørende årsak til dette er høy måloppnåelse. EKS anbefaler derimot at man ikke velger et investeringskonsept, men nullalternativet – og da begrunnet med at dette konseptet får klart best resultater i samfunnsøkonomisk analyse (prissatte og ikke-prissatte virkninger, samt realopsjoner).

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

SINTEF AS, Ernst & Young AS og WSP Norge AS

Forfatter

Ikke oppgitt

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

infrastruktur