Last ned som PDF

99 sider

0.47 MB

Forsiden av dokumentet Barnevernbarnas helse

Evaluering

Barnevernbarnas helse uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002

Rapporten gir resultater fra en analyse av barnevernbarnas helse i Norge. Det er benyttet spesialbestilte data fra SSB for perioden 1990-2002. Prosjektets design er longitudinelt. I alt var 99. 000 barn og unge i barneverntiltak i løpet av denne perioden. Analysen beskriver varighet av og hovedtyper av barneverntiltak i perioden. Barneverndata ble bl. a. koblet mot data om uførhet og data om dødsfall og dødsårsaker. Rapporten indikerer at barnevernbarna og foreldrene deres har betydelige helseproblemer. I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfatter

Lars B. Kristofersen

Språk

norsk (bokmål)