Last ned som PDF

214 sider

3.37 MB

Forsiden av dokumentet Åpenhet om leverandørkjeder

Vedlegg

Forhåndsutredning

Åpenhet om leverandørkjeder Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger

Utredning fra utvalg oppnevnt av regjeringen 1. juni 2018 for å utrede en lov om etikkinformasjon. Innstilling avgitt til Barne- og familiedepartementet 28. november 2019. Utvalget har hatt i oppgave å vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. De fikk senere utvidet sitt mandat til også å foreslå en konkret lovtekst for en slik informasjonsplikt.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Utvalg

Forfatter

Ola Mestad mfl.

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon