Last ned som PDF

67 sider

1.36 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering av behovet for helseoppfølgning av dykkere i petroleumsvirksomheten

Evaluering

Vurdering av behovet for helseoppfølgning av dykkere i petroleumsvirksomheten

I mai 2009 ble det gjort avtale mellom Petroleumstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) der STAMI skulle påta seg å foreta en vurdering av industriens nyetablerte system for helseovervåking av dykkere i petroleumsvirksomheten, en årlig spørreskjemaundersøkelse. Vurderingen skulle sees i lys av alle systemene for helseoppfølging av dykkere som er etablert i dag, og det skulle trekkes sammenligninger til helseoppfølging av andre sammenlignbare grupper. Sammenlignet med helseovervåking av arbeidstakere på land synes dykkerne å være godt ivaretatt med sitt langt mer omfattende batteri av helseundersøkelser. Dagens tilbud med vurdering før og etter dykk, og helsesjekk hvert 3. år tyder på at dykkerne er godt ivaretatt mht. helseovervåking. Årlige sertifikatkontroller (eller hvert annet år) kommer i tillegg som en ekstra sikkerhetsfaktor. Årlig spørreskjemascreening på symptomer fra lunge, hørsel og kognitiv funksjon sees ikke på som hensiktsmessig.

Publisert

Eier

Havindustritilsynet

Utfører

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Forfattere

Marit Skogstad, Rita Bast-Pettersen, Arve Lie, Anthony S. Wagstaff, Merete Bugge og Knut Skyberg

Språk

norsk (bokmål)