Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Comparative study of ID management in immigration regulation

Evaluering

Comparative study of ID management in immigration regulation Norway, Sweden, the Netherlands and United Kingdom

Rapportens viser at det overordnet er betydelige likheter mellom de utvalgte landenes juridiske regulering, metoder og praksis. I all hovedsak gjør landene det samme. Den vesentligste forskjellen som fremgår av rapporten, er i hvilken grad landene har tatt i bruk biometri og lagring av biometriske data. Her skiller Storbritannia seg ut med hensyn til omfang av opptak av biometri, lagring og sammenligning/søk mot tidligere lagret biometri samt annen data. Basert på funn og utfordringer identifisert i arbeidet, kom Oxford Research med anbefalinger for å sikre et mer effektivt ID-arbeid i Norge.

Publisert

Eier

UDI

Utfører

Oxford Research

Forfattere

Tor Erik Viblemo, Bart Romanov og Dag Ellingsen

Språk

engelsk