Last ned som PDF

38 sider

0.27 MB

Forsiden av dokumentet Religionspluralisme. Religion, migrasjon og integrering

Statusrapport

Religionspluralisme. Religion, migrasjon og integrering

Program for internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) har som mål å bidra til økt kunnskap om den internasjonale migrasjonen og de mulighetene og utfordringene som den gir for det norske samfunnet. Som et ledd i dette har programmet tatt initiativ til å få utarbeidet en mindre serie av kunnskapsoversikter og temanotater om bestemte emner innenfor det brede IMER-feltet. Det er programstyrets ønske at slike notater skal oppsummere og formidle tilgjengelig forskning og kunnskap om sentrale samfunnsspørsmål på en enkel og oversiktlig måte, til nytte for både forskere, politikkutviklere, andre brukere og allmennheten.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212028036

Tema

utdanning og forskning