"Striking the Balance" : evaluation of the planning, organisation and management of Norwegian assistance related to the Syria Regional Crisis. Volume 1

Evaluering|

Evalueringen så på organiseringen, planleggingen og administreringen av norsk bistand til Syria og nabolandene slik dette var satt opp på tidspunktet da evalueringen ble foretatt (oktober 2015-mars 2016). Formålet med evalueringen er å bidra til å forbedre norsk bistand til Syria og nabolandene i fremtiden. Evalueringen konkluderer med at planleggingen, organiseringen og administrasjonen av den norske bistanden til Syria i varierende grad har tilrettelagt for «god» bistand.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Julia Betts, Niamh O’Grady, Kristin Olsen, Francis Watkins
  • IOD PARC
Intervju
Dokumentstudier