"Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet"

Evaluering|

Formålet med prosjektet er å sette søkelyset på jobbintervjuet, som er en komponent i ansettelsesprosessen. Overordnet spør vi hvor godt egnet jobbintervjuet er som virkemiddel for å skille mellom allerede kvalifiserte arbeidssøkere. I datainnsamlingen fikk vi anledning til å være med på en serie av intervjuer i ulike virksomheter og til forskjellige typer stillinger. I alt har vi fulgt ansettelsesprosessen i fem caser. Totalt har vi vært til stede eller filmet 67 jobbintervjuer. I rapporten stilles tre spørsmål: 1) Hvordan bruker arbeidsgivere jobbintervjuet for å rekruttere nye medarbeidere? 2) Hvilke vurderinger gjøres av arbeidssøkeres kompetanse og egnethet? 3) Hvordan samsvarer disse vurderingene med den opplevelsen arbeidssøkerne har av rekrutteringsprosesser? Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - Forsøksmidler arbeid og velferd.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Jon Rogstad, Erika Braanen Sterri
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Observasjon