Last ned som PDF

20 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering av å fjerne kravet om utsyn, helt eller delvis

Forhåndsutredning

Vurdering av å fjerne kravet om utsyn, helt eller delvis Konsekvensutredning av teknisk forskrift

Holte Consulting har sammen med Proba Samfunnsanalyse etter oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet gjort en konsekvensutredning av å fjerne eller justere krav om utsyn. Forskriftskravet er gitt i TEK10 §13-13. Utredningen består av en samfunnsøkonomisk analyse, 21 kvalitative intervjuer med relevante aktører fra bygningsbransjen, og søk etter aktuell forskning på temaet, både nasjonalt og internasjonalt. Basert på analysen og datainnhentingen finnes det ikke grunnlag for å tallfeste virkningene av fjerning av kravet om utsyn. Gjennom intervjuer derimot er det funnet ut at effektene på bygging vil være liten. Kun i pressområder i tettbebygde bystrøk vil det trolig påvirkes. Utenfor sentrum og i mindre byer er forventningene om utsyn høyere, og villigheten til å betale for en bolig uten utsyn er mindre enn i bysentrum, hvor beliggenhet er en mer drivende faktor. Det er imidlertid lite sannsynlig at fjerning av kravet vil kunne gi positive samfunnsøkonomiske virkninger. Forskningen viser at det er godt dokumentert at utsikt har signifikante positive virkninger for trivsel, helse og prestasjonsevne.

Publisert

Eier

Direktoratet for byggkvalitet

Utførere

Holte Consulting AS og Proba AS

Forfatter

Thomas Gillgren mfl.

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

samfunnsøkonomi