Kudos / Justis- og beredskapsdepartementet / Ukategorisert / 2012 / Vurdering av regulering og kontroll med tilgang til ammoniumnitrat

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Vurdering av regulering og kontroll med tilgang til ammoniumnitrat

Ukategorisert

Vurdering av regulering og kontroll med tilgang til ammoniumnitrat

Justis- og beredskapsdepartementet ga 17. februar 2012 DSB i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som innen 15. juni 2012 skulle avgi en utredning om og i hvilken utstrekning det skal og kan etableres strengere ordninger i Norge knyttet til tilgangen

Publisert

2012

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788277682761