Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Ukategorisert / 2015 / Veileder for fortettingsanalyser i knutepunktsområder

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Veileder for fortettingsanalyser i knutepunktsområder

Ukategorisert

Veileder for fortettingsanalyser i knutepunktsområder Utarbeidet på oppdrag for Kommunal og Moderniseringsdepartementet

Det forventes høy befolkningsvekst og stort utbyggingsbehov i norske byområder i tiden fremover. Nasjonale mål og føringer om redusert transportomfang og økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gang samtidig som at byene vokser stiller planlegging etter Plan-og bygningsloven overfor store utfordringer. Asplan Viak har vært engasjert av Kommunal og Regionaldepartementet for å utarbeide en veileder som beskriver en metodisk tilnærming for å vurdere arealbruk og fortettingspotensial i knutepunktsområder

Publisert

2015

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Asplan Viak

Forfattere

Øyvind Dalen og Kristen Fjeldstad

Språk

norsk