Last ned som PDF

82 sider

1.24 MB

Forsiden av dokumentet Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet

Evaluering

Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen

Statens vegvesen bruker årlig betydelige beløp på vedliehold og fornyelse av vegdekker. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvorledes vegdekkets tilstand påvirker ulykkesrisikoen. Denne rapporten beskriver en undersøkelse av dette. Vegdekkets tilstand beskrives ved spordybde (slitasjespor), langsgående ujevnhet (IRI) og endringer i tverrfall. Sammenhenger er forsøkt påvist med ulike metodiske tilnærminger, med bl. a. logistisk regresjon som den mest sentrale. Økt spordybde medfører at risikoen øker. Økningen er ikke lineær. Sammenliknet med en gruppe hvor spordybden er mindre enn 4mm, har alle grupper høyere risiko enn denne. Størst er risikoen for gruppen 4 mm-9 mm og gruppen med spordybder over 25 mm hvor risikoen er om lag 20% høyere enn for den laveste gruppen. Økt IRI medfører en tilnærmet lineær reduksjon av ulykkesrisikoen. En relativ ulykkesfrekvens reduseres med ca 3% når IRI øker med 1 mm/m.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Peter Christensen og Arild Ragnøy

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-480-0649-1