Last ned som PDF

68 sider

3.06 MB

Forsiden av dokumentet Veg og biomangfold i ferskvann

Studie

Veg og biomangfold i ferskvann - endres bunndyrfaunaen i bekker ved påvirkning fra veg og trafikk?

Vei og veitrafikk påvirker livsmiljøet til ferskvannsorganismer på forskjellige måter, både via endringer i det fysiske miljøet og/eller vannkvaliteten. Det er store kunnskapshull om hvordan det biologiske mangfoldet påvirkes av veier og veitrafikk under norske forhold. Dette gjelder også for virvelløse dyr. Det er dessuten utført svært få undersøkelser av biologiske effekter av vei og trafikk på ferskvannsresipienter. På bakgrunn av dette, ønsket Statens vegvesen å undersøke om bunndyrfaunaen i veipåvirkede bekker avviker fra tilsvarende bekker som ikke er påvirket av vei. Undersøkelsen skulle utføres i tilknytning til E134, på strekningen Hokksund-Kongsberg-Notodden.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Thomas Correll Jensen, Zlatko Petrin og Svein-Erik Sloreid

Språk

norsk (bokmål)