Last ned som PDF

77 sider

2.15 MB

Forsiden av dokumentet Læremidler og arbeidsformer i matematikk 1T vgs

Studie

Læremidler og arbeidsformer i matematikk 1T vgs En casestudie i prosjektet ARK&APP, matematikk 1T, studieforberedende utdanningsprogram, videregående skole

I forskningsprosjektet ARK&APP (2013–2015) blir det gjennomført to kvantitative og 12 kvalitative casestudier. Lærerens valg og bruk av læremidler og læringsressurser samt elevenes valg av læringsressurser er sentralt i prosjektet ARK&APP Rapporten som her foreligger, beskriver det andre av tre kvalitative caser i matematikk, med utgangspunkt i kompetansemålene i algebra. Casen er gjennomført i løpet av 3 uker høsten 2014 i matematikk 1T studieforberedende utdanningsprogram ved en videregående skole på Østlandet, der én lærer og en gruppe på 21 elever jobber med ulike læremidler i algebra. Resultatene viser at undervisningsformene helklasseundervisning og individuelt arbeid dominerte undervisningsopplegget.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Universitetet i Oslo og NMBU

Forfattere

Jan A. Dolonen, Margrethe Naalsund og Anders Kluge

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788256970124

Tema

utdanning og forskning