Last ned som PDF

24 sider

0.38 MB

Forsiden av dokumentet Variasjon i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester

Kartlegging

Variasjon i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester Analysenotat 2/2018 - SAMDATA kommune

At helse- og omsorgstjenestene er kommunale betyr at kommunene kan benytte den kommunale selvstyreretten til å organisere og utforme tjenestetilbudet slik de mener det er best i egen kommune. Dette kan igjen bety at det vil kunne være geografiske variasjoner i tilbud og tilgjengelighet mellom kommunene. Desentraliseringen av helse- og omsorgstjenestene kan imidlertid også resultere i uønskede variasjoner i tjenestetilbudet som kan oppfattes som politisk uakseptable på nasjonalt nivå. Spørsmålet om kommunal variasjon er nært knyttet til prinsipielle spørsmål om demokrati, selvstyre og statlig styring. Det vil alltid være en viss motsetning mellom ønsket om geografisk likhet i tjenestetilbud og rom for lokale tilpasninger. I dette notatet beskriver vi omfanget av kommunal variasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester. Analysene omfatter helse- og omsorgstjenester i hjemmet og på institusjon. Notatet belyser variasjon mellom kommunegrupper både for befolkningen totalt, de yngre eldre mellom 67-79 år og for eldre 80 år og over.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfatter

Kari Hårstad Mehus

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg