Last ned som PDF

99 sider

2.11 MB

Forsiden av dokumentet Utdanningsspeilet 2007

Statusrapport

Utdanningsspeilet 2007 Analyse av grunnskole og videregående opplæring i Norge

I 2007 ble resultatene fra de internasjonale undersøkelsene PISA og PIRLS offentliggjort, noe som førte til en aktiv og variert samfunnsdebatt om tilstanden i norsk grunnopplæring. Resultatene på fylkes-, kommune-, og skolenivå fra nasjonale prøver bidro ytterligere til både debatten, men ikke minst til kvalitetsutviklingsprosesser og engasjement lokalt. Årets Utdanningsspeil viser at ressurssituasjonen er stabil, men det er en tendens til at skolenes bruk av assistenter øker. De internasjonale undersøkelsene viser at norske elever presterer dårligere i lesing enn de gjorde for seks år siden. Nasjonale prøver viser store variasjoner i resultater mellom fylker, kommuner og skoler, og at det er en klar sammenheng mellom elevenes resultater og foreldrenes bakgrunn. Videre viser Utdanningsspeilet at mobbing ikke reduseres slik vi hadde forventet etter mange års innsats på dette området.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

8248610624

Tema

utdanning og forskning