Kudos / NAV / Evaluering / 2011 / Ungdom og arbeidsmarkedstiltak II

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Ungdom og arbeidsmarkedstiltak II

Evaluering

Ungdom og arbeidsmarkedstiltak II et kvalitativt studium på hvordan langtidsledig ungdom opplever situasjonen som deltaker på arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedskurs er et av statens virkemidler for å inkludere alle i samfunnet gjennom deltakelse i arbeidslivet. I denne rapporten rettes fokuset på arbeidsledig ungdom, som en prioritert målgruppe, og har et formål om å beskrive læringsmiljøet på arbeidsmarkedskurs. Hensikten er å identifisere forbedringspotensialet og gjøre en evaluering av effekten arbeidsmarkedskurs har på individnivå. Studiet er basert på to metoder. Det er gjort feltarbeid på et arbeidsmarkedskurs, skreddersydd for femten langtidsledige ungdommer, hvor deltakende observasjon og feltsamtaler utgjorde en sentral rolle av datainnsamlingen. I tillegg ble det foretatt undersøkelser av de samme ungdommene, både før og etter kursdeltakelse. Testgruppen ble målt opp mot en kontrollgruppe. Datamaterialet er ikke representativt for arbeidsmarkedet eller arbeidsledige ungdom. Poenget med studien er da heller ikke å gi et generelt bilde, men å identifisere sentrale virksomme prosesser. I stedet for å se på utbredelse av bestemte forhold som er valgt ut forut for studien, er ønsket å gå i dybden av fenomenet og derigjennom kunne avdekke nye forhold.

Publisert

2011

Eier

NAV

Utfører

Antirasistisk senter

Forfatter

Yonas Biniam

Språk

norsk (bokmål)