Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Forhåndsutredning / 2014 / Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel og annen samfunnsnyttig infrastruktur

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel og annen samfunnsnyttig infrastruktur

Vedlegg

Forhåndsutredning

Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel og annen samfunnsnyttig infrastruktur

Publisert

2014

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Prosjektgruppe

Språk

norsk