Last ned som PDF

140 sider

1.74 MB

Forsiden av dokumentet Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1

Studie

Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1 Delrapport 4 fra prosjektet 'Ressurser og resultater i grunnopplæringen'

Dette er fjerde delrapport fra prosjektet ’Ressurser og resultater i grunnopplæringen’. Prosjektet går over tre år, fra 2010 til 2012 og er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Sluttrapport fra prosjektet vil komme ved utgangen av 2012. I denne delrapporten presenteres resultater fra en spørreundersøkelse blant elever på 9. trinn og i videregående opplæring trinn 1. I tillegg til elevene, omfattet undersøkelsen også klassens faglærere i norsk og matematikk.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Vibeke Opheim og Øyvind Wiborg

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788272188817

Tema

utdanning og forskning