Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Transport til arbeid og livet

Evaluering

Transport til arbeid og livet transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne

Personer med nedsatt funksjonsevne har i lang tid hatt lavere sysselsetting enn befolkningen for øvrig. Forskning foreslår en rekke årsaker til dette, blant annet utilstrekkelig tilrettelegging, fordommer og utdanningsforskjeller. For mange utgjør også utilgjengelig transport en vesentlig barriere mot yrkesdeltakelse. Dette prosjektet har rettet fokus mot hvordan transport påvirker personer med nedsatt funksjonsevne sin yrkesdeltakelse. Prosjektet har i all hovedsak hatt to forskningsspørsmål: 1) Hvordan påvirker transportbarrierer ulike faser av yrkeskarrieren? 2) Hvilken rolle spiller offentlige støtteordninger for transport i funksjonshemmedes arbeidsliv?

Publisert

Eier

NAV

Utfører

SINTEF

Forfattere

Kristin Ystmark Bjerkan, Marianne Elvsaas Nordtømme og An-Magritt Kummeneje

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-14-05187-2