Kudos / Samferdselsdepartementet / Evaluering / 2012 / The Norwegian Air Transport Market in the Future

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet The Norwegian Air Transport Market in the Future

Evaluering

The Norwegian Air Transport Market in the Future Some possible trends and scenarios

Evalueringen har vurdert det norske luftfartsmarkedet i dag og i hvilken retning er det sannsynlig å utvikle seg i fremtiden. Rapporten tar opp spørsmål om bærekraften i dagens velfungerende nettverk på lang sikt, om andre flyselskaper forventes å gå inn på det norske markedet, om flyselskapenes struktur eller eierskap har innflytelse på nivået på tjenesten som tilbys i markedet samt hvordan politiske rammebetingelser og den økonomiske situasjonen påvirker tilbudet av lufttransporttjenester. Funnene tyder på at det er utfordringer i norsk luftfart, koblet til den svake finansielle situasjonen for SAS, Norwegians planlagte ekspansjon med en enhetlig flåte av større luftfartøy og nettverket av lokale flyplasser med kort rullebane, et begrenset antall konkurrenter for anbudsrutene og begrenset tilgang på fly. For de første to faktorene kan det finnes mulige markedsløsninger uten alvorlige etableringshindringer. For de lokale lufthavnene med korte rullebaner vil det fortsatt være en utfordring med aldrende fly der det kreves mer enn 19 seter. Det er ingen kjente planer for å utvikle nye flytyper som kan erstatte Dash -8 100/200. Operasjonene krever spesialisert opplæring av mannskap og det er kort tid til forberedelse av drift etter at anbud er tildelt. Rapporten gir grunn til å forvente at den største usikkerheten vil være på driften av de tynnere innenlandske kommersielle rutene der SAS og Norwegian konkurrerer i dag.

Publisert

2012

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Møreforsking Molde

Forfattere

Svein Bråthen, Nigel Halpern og George Williams

Språk

engelsk