Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Testing av epoksyasfalt

Studie

Testing av epoksyasfalt Varige veger 2011-2014

Denne rapporten omhandler et laboratorieforsøk som ble utført for å evaluere motstand mot slitasje av epoksyasfalt. Det ble laget standard Ab 11 asfaltprøver, hvor kun bindemidlet varierte, med epoksy og med et vanlig 70/10 bindemiddel. Alle prøvene ble testet for motstand mot piggdekkslitasje, dvs. Prall-testing. Epoksy materialet ble levert av Statens vegvesen fra ChemCo systems, USA. Asfaltprøvene ble testet iht. NS –EN 12697 – 16. Epoksyasfaltprøvene ble testet etter forskjellige herdingsperioder (1, 2, og 7 dager). Testresultatene ble analysert ved bruk av ANOVA (variansanalyse). Analysen viste at epoksyasfalten var mer slitesterk enn den vanlige asfalten etter 1 og 2 dagers herding, men etter 7 dagers herding var slitasjeverdiene fra prøvene statistisk like. Effekten av variasjon i hulrom var ikke tatt i betraktning i denne analysen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Carl Christian Thodesen

Språk

norsk (bokmål)