Kudos / Fiskeridirektoratet / Evaluering / 2003 / Teoretisk gjennomgang av budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Teoretisk gjennomgang av budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser

Evaluering

Teoretisk gjennomgang av budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser

Formålet med dette notatet var en gjennomgang av Budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser. Tre problemstillinger er spesielt vurdert; behandling av verdi på fisketillatelser, valg av avskrivningsplan og regnskapsmessig behandling av vedlikehold, enhetlig måte å beregne avskrivninger på i ulike lønnsomhetsanalyser. De ulike problemstillingene gjennomgås i rapporten og rapporten munner ut i konkrete anbefalinger.

Publisert

2003

Eier

Fiskeridirektoratet

Utgiver

Fiskeriadministrasjonen

Utfører

Samfunns-og næringslivsforskning (SNF)

Forfatter

Frøystein Gjesdal

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-491-0281-9