Last ned som PDF

36 sider

2.6 MB

Forsiden av dokumentet Tåleevne og fart

Studie

Tåleevne og fart

Statens vegvesen, Vegdirektoratet ønsker oppdatert dokumentasjon for & vurdere om kunnskapsbasen for dagens fartsgrensesystem bør revideres, og som kan danne grunnlag for hvilke fartsgrenser som kan være forenlige med nullvisjonen. Rapporten presenterer en litteraturstudie som skal gi kunnskap om hvilke fartsgrenser i byer som vil være forenlige med Nullvisjonen. Denne litteraturstudien er basert på to tilnerminger: Den første; det trafikkingeniørperspektivet fremlegger risikokurver for alvorlige skader og dødsfall ved ulike kollisjonsfart; et viktig verktøy for politiske beslutninger som representerer den gjennomsnittlige risikoen på vegene. Den andre tilnærmingen er den biomekaniske, som fokuserer på like faktorer og skademekanismer.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Isabelle Roche-Cerasi og Thomas Jonsson

Språk

norsk