Kudos / Petroleumstilsynet / Evaluering / 2014 / Tåleevne til brannvegger

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Tåleevne til brannvegger

Evaluering

Tåleevne til brannvegger

Bakgrunnen for rapporten er at Petroleumstilsynet (Ptil) har sett eksempler på tilfeller i bransjen der brannmotstanden til brannvegger reduseres, ved at det benyttes en risikobasert beslutningsmodell som er svært avhengig av hvilke frekvenser som tillegges forskjellige branner. Det finnes eksempler på at brannvegger med brannmotstand A-60 benyttes der disse grenser mot områder der det kan oppstå en hydrokarbonbrann. Kunnskapen om relevante brannpåkjenninger må oppdateres. Det er behov for en vurdering utført av brannfaglig ekspertise som kan fastslå dagens beste kunnskap innenfor temaet tåleevne for forskjellige veggtyper. Målet med prosjektet er å etablere et oppdatert bilde av hvilke brannpåkjenninger brannvegger i realiteten tåler. Det er foretatt en gjennomgang av dokumenter og litteratur, med målsetting om å fremskaffe svar på problemstillinger gitt av Ptil.

Publisert

2014

Eier

Petroleumstilsynet

Utførere

Konsulenter og SP Fire Research AS

Forfattere

Per Arne Hansen, Ragni Fjellgaard Mikalsen, Geir Drangsholt, Ragnar Wighus og Anne Steen-Hansen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-14-00131-0