Last ned som PDF

40 sider

1.85 MB

Forsiden av dokumentet Sykkel i Oslo og Akershus

Forhåndsutredning

Sykkel i Oslo og Akershus

Temarapport om sykkel inngår i Statens vegvesen Region østs arbeid med en Veg- og gatenettstrategi for Oslo og Akershus. Strategien skal beskrive Statens vegvesens bidrag til en målrettet areal- og transportutvikling i området. Oslo betegner seg selv som en sykkelby, men ulike undersøkelser viser det motsatte: 1) Oslo har en meget lav sykkelandel; 4 %. Andre storbyer har høyere andel, 2) I en undersøkelse blant norske syklister er Oslo rangert som tredje dårligst blant 20 sykkelbyer (Sykkelbynettverket 2008), 3) Syklistene i Oslo er i sammenligning med andre byer meget utrygge (Opinion 2009) 4) Oslo har en dårlig sykkelinfrastruktur (Sørensen 2010). Der er derfor viktig at sykkel blir en sentral del av veg- og gatenettstrategien, og at denne legger forholdene til rette for å kunne nå ambisjonene om sykkelbyer i Oslo og Akershus.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utførere

Transportøkonomisk institutt og Statens vegvesen

Forfatter

Tanja Loftsgarden

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon