Kudos / Statens vegvesen / Evaluering / 2010 / Sykkelandeler og trafikkmengder med bil

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Sykkelandeler og trafikkmengder med bil

Evaluering

Sykkelandeler og trafikkmengder med bil

Problemstillingen i prosjektet er hvilken betydning økt sykkelbruk vil kunne ha i arbeidet med å redusere biltrafikkmengdene og kødannelser i vegnettet. Prosjektet tar utgangspunkt i de tretten byene som omfattes av prosjektet Framtidens byer og anvender data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2005. Det er sett på to mulige tilnærminger; endring i transportarbeid med sykkel og endring i sykkelandel. En tredobling av transportarbeidet med sykkel vil kunne redusere bilførernes transportarbeid med fra 2,5 til knapt 12 prosent avhengig av omfanget av sykkelbruken i 2005. Det er lagt optimistiske forutsetninger til grunn for beregningene.

Publisert

2010

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Arvid Strand, Liva Vågane og Tanja Loftsgarden

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-1174-3