Last ned som PDF

91 sider

1.25 MB

Forsiden av dokumentet Supported Employment i Norden

Evaluering

Supported Employment i Norden

De nordiske lands nasjonale organisasjoner innen European Union of Supported Employment (EUSE) tok initativ for å få utformet prosjektet. De nordiske organisasjonene i EUSE ønsket en mer fellesnordisk utvikling av Supported Employment basert på erfaringsutveksling omkring praksis, metoder, resultater i form av hvor mange som får en ordinær jobb og jobbfastholdelse. Hensikten er ikke standardisering i seg selv, men fagutvikling gjennom dialog som fremmer kvalitet i Supported Employment og dermed forbedrer adgangen til ordinært arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Øystein Spjelkavik, Branko Hagen og Kristiina Härkääpää

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7609-288-2