Kudos / Justis- og beredskapsdepartementet / Tildelingsbrev / 2020 / Supplerende tildelingsbrev  - overføring fra 2019 (PDF)

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Supplerende tildelingsbrev  - overføring fra 2019 (PDF)

Tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev  - overføring fra 2019 (PDF)

Publisert

2020

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Mottaker

Sivil klareringsmyndighet

Språk

norsk