Kudos / Samferdselsdepartementet / Tildelingsbrev / 2020 / Supplerende tildelingsbrev 2 - Gjennomføring av prosjekter knyttet til marin forsøpling

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Supplerende tildelingsbrev 2 - Gjennomføring av prosjekter knyttet til marin forsøpling

Tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev 2 - Gjennomføring av prosjekter knyttet til marin forsøpling

Publisert

2020

Eier

Samferdselsdepartementet

Mottaker

Senter for oljevern og marint miljø

Språk

norsk