Kudos / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse / Kartlegging / 2019 / Status og erfaringer fra UTFORSK-programmet 2016–2018

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Status og erfaringer fra UTFORSK-programmet 2016–2018

Kartlegging

Status og erfaringer fra UTFORSK-programmet 2016–2018

Oppsummert viser rapporten at UTFORSK er et viktig verktøy for å legge til rette for etablering av utdanningssamarbeid med landene i Panorama-strategien. UTFORSK når bredt ut hos norske institusjoner, fagområder og utdanningsnivå. Resultatene så langt viser at prosjektene samlet oppnår målene for programmet og prosjektene rapporterer om svært gode resultater fra samarbeidene. UTFORSK bidrar til kvalitetsutvikling av høyere utdanning. Det har skapt en tettere samhandling mellom forskere og studenter, og mellom utdanning, forskning og arbeidsliv, og har ledet til kursutvikling og faglig fornyelse. Studentmobiliteten i UTFORSK er i hovedsak av kortere varighet, er tett knyttet til pågående forskningsaktiviteter og involverer nært samarbeid mellom studenter og mellom studenter og forskere.

Publisert

2019

Eier

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Utgiver

Diku

Utfører

Diku

Språk

norsk

Tema

Utenrikssaker utdanning og forskning