Last ned som PDF

28 sider

1.11 MB

Forsiden av dokumentet Statlig styring og regionalt handlingsrom i kompetansepolitikken

Kartlegging

Statlig styring og regionalt handlingsrom i kompetansepolitikken Erfaringer og potensial for forbedringer

OECDs ”Skills strategy Norway” (analyse av norsk kompetansepolitikk) ble lagt fram høsten 2014. OECD peker på at mangel på nasjonal samordning gir ukoordinerte styringssignaler og begrenser mulighetene til å utforme fleksible løsninger tilpasset en regional sammenheng. KMD er opptatt av tilgang på arbeidskraft med relevant kompetanse i alle deler av landet. Hovedfokuset i notatet er kompetansepolitikk ment som det strategiske arbeidet med å tilpasse utdanning og kompetanseutvikling til arbeidsmarkedets behov.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Kommunal- og distriktsdepartementet

Forfatter

Jørund K Nilsen

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

Regional- og distriktspolitikk

Virkemidler

kompetanse/rekruttering